Jogi nyilatkozatÉrvényes: a GRUBER Travel Kft. saját weboldalaira (www.grubertravel.hu, www.torokutak.hu, www.elutazna.hu)

A weboldalt az GRUBER Travel Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 91/a., cégjegyzékszám: 13-09-185931, adószám: 12869879- 2-13) üzemelteti. A weboldal igénybevételével felhasználó az alábbi feltételeket magára nézve elfogadja és tudomásul veszi.

1. Adatvédelem
Jelen oldal létrehozása és működtetése kapcsán az üzemeltető teljes mértékben figyelembe vette és veszi a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit. E körben üzemeltető kijelenti, hogy a tudomására jutott, illetve általa kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli engedélye nélkül jogszabályi kötelezettség hiányában 3. személynek nem adja át. A weboldal használata során a használó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az ily módon létrejött adatbázist üzemeltető kizárólag statisztikai célokra, az oldal fejlesztése körében használja fel. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnésével egyidejűleg haladéktalanul, illetőleg a felhasználó kifejezett ez irányú kérésére 24 órán belül üzemeltető a rendszeréből törli. Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.

2. Felhasználási feltételek
Üzemeltető jelen oldalt utazásközvetítést elősegítő promóciós céllal hozta létre, azzal, hogy e körben kizárólagosan hirdetési, illetve utazásszervezési és utazásközvetítési tevékenységet folytat.

Üzemeltető szavatolja az általa működtetett oldal működőképességét, azonban nem tud garanciát vállalni bárminemű vis major (pl.: áramkimaradás, szolgáltatói hiba) kapcsán bekövetkező adatvesztésért, illetve működéskiesésért.

Üzemeltető minden tőle telhető eszközzel megkísérel védekezni az adathalászat, a továbbított üzenetek esetleges megsemmisülése vagy késedelme ellen, azonban az elektronikus hálózat sajátosságaira tekintettel a teljes körű biztonságot garantálni nem tudja, így a fentiek miatt beálló károk tekintetében semmilyen jellegű kártérítési felelősséget nem vállal.

Üzemeltető felhívja a felhasználók figyelmét, hogy az internetes felületen nyújtott szolgáltatás kizárólag jogos és törvényes célra használható. Bármilyen magyar vagy nemzetközi szabályozással ellentétes -különösen szerzői jogot, üzleti titkot, büntető jogot vagy szabálysértési jogot, illetve jó erkölcsöt sértő-, tartalom oldalra történő felvétele, illetve a szolgáltatás ilyen módon történő használata szigorúan tilos és ellentétes üzemeltető üzletpolitikájával. Amennyiben üzemeltető a fentiekben részletezett cselekményre utaló jeleket észlel jogosult az egyes szerződések azonnali hatállyal történő felmondására, illetve a Felhasználók vagy felhasználók hozzáférésének megszűntetésére.

Üzemeltető rögzíti, hogy az oldalra felvitt információk vonatkozásában nem képes teljes körű kontrollt gyakorolni, így minden előző bekezdésben részletezett jogsértés kapcsán felelősségét kizárja.

Üzemeltető az oldal létrehozása során, valamint az oldalon nyújtott szolgáltatás kidolgozása kapcsán figyelembe vett minden olyan jogszabályi rendeltetést, mely a tevékenységre vonatkozik. Amennyiben a felhasználók által elhelyezett tartalom szerzői vagy szomszédos jogokat védjegy vagy szabadalmi oltalmat esetlegesen ipari mintát sért és ezt az üzemeltető észleli vagy külső bejelentés útján erről az üzemeltetőt értesítik köteles erre a felhasználót figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a jogsértő tartalom eltávolítása nem történik meg, úgy a kifogásolt részt üzemeltető a felhasználó előzetes engedélye és további vizsgálat nélkül törölheti. Ez esetben a felhasználó kártalanítást nem követelhet. Egyebekben 3. személy személyi jogainak megsértéséért üzemeltető nem felel.

3. Szerzői jogok
Üzemeltető rögzíti, hogy a jelen oldalon megjelenő mű - a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is - szerzői jogi védelem alatt áll, mely jogosultságok megsértése esetén üzemeltető felléphet a jogsértővel szemben.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerzői jogból eredő személyhez fűződő és vagyoni jogok üzemeltetőt korlátlanul, a tulajdonviszonyoktól függetlenül megilletik.

A honlapon felmerülő esetleges hibás adatokért a GRUBER Travel Kft. minden felelősségét kizárja.