Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

GRUBER Travel

Információk:

| (+36 1) 333-2211 / elutazna@grubertravel.hu

Előzetes általános utastájékoztató

Letölthető verzió (PDF)

Érvényes: a GRUBER Travel Kft. saját szervezésű utazásaira
 
Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag. Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a GRUBER Travel Kft. társaság a felelős. A GRUBER Travel Kft. társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok: 
 
• Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról. 
 
• Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért. 
 
• Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel. 
• Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre. 
 
• Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek. 
 
• Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak. 
 
• Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést. 
 
• Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést. 
 
• Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát. 
 
• Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik. 
 
• Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.
 
• Az utazásszervező tájékoztatja utast, hogy bármely utazási csomag részét képező repülővel történő személyszállítás nyújtásának feltétele a minimálisan 60%-os telítettség elérése, ennek el nem érése estén utazásszervező a szerződést legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 14 napig felmondhatja.
 
• Az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, valamint az egészségügyi előírásokról az alábbi honlapon tájékozódhat: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs.
 
• Tájékoztatjuk, hogy az utazás során bekövetkező baleset-, betegség vagy halál esetére szóló segítségnyújtásra vonatkozó biztosítást köthet, ideértve a hazaszállítás költségeinek fedezését is. Ennek részletes feltételeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: http://www.cslife.travelonline.hu/gruber/(S(5x1s1md0y23htsbj04df433r))/index.aspx
 
• Az utas az utazás megkezdése előtt a szerződést bármikor felmondhatja, ebben az esetben az alábbi mértékű bánatpénzt köteles megfizetni: 
- ha a felmondás az utazás megkezdése előtti 61. napig történik: a részvételi díj 10 %-át; 
- 60-36. nap közötti felmondás: a részvételi díj 20 %-át; 
- 35-20. nap közötti felmondás: a részvételi díj 40 %-át; 
- 19-8. nap közötti felmondás: a részvételi díj 80 %-át; 
- 7 napon belüli felmondás esetén, illetve ha az utas nem jelenik meg az indulásnál, ez esetben a részvételi díj 100%-át köteles az utas megfizetni bánatpénz jogcímén. 
 
• Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. GRUBER Travel Kft. társaság a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Európai Utazási Biztosító Zrt. (A Biztosító elérhetősége: Európai Utazási Biztosító Zrt., 1132 Budapest, Váci út 36-38., Telefon: +36-1-452-3580, Fax: +36-1-452-3312, e-mail: ugyfelszolgalat@eub.hu, www.eub.hu) szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Főváros Kormányhivatala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály, Címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. – 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1 – Telefon: +36 (1) 4585-800 – Fax: +36 (1) 4585-847, e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, weboldal: https://mkeh.gov.hu/), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.   
még töltünk